Last update was 3 weeks ago

muachedaylongan.wordpress.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Mua Chè Dây Ở Long An Trị Đau Dạ Dày

Description: Mua Chè Dây Ở Long An Trị Đau Dạ Dày

Tags: chè dây trị dày nginx gmt

SEO Information

Index Info For: muachedaylongan.wordpress.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 192.0.78.12

Server name: nginx

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: San Francisco

Postal code: 94110

Latitude: 37.748401641846

Longitude: -122.4156036377

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
lb.wordpress.com IN A 216 ip: 192.0.78.12
lb.wordpress.com IN A 216 ip: 192.0.78.13
muachedaylongan.wordpress.com IN CNAME 14400 target: lb.wordpress.com

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: WordPress, Google Analytics

Keyword density

# keyword count density %
1 chè 29 3.08
2 dày 29 3.08
3 dây 24 2.55
4 trị 12 1.27
5 quả 7 0.74
6 loét 6 0.64
7 widget 6 0.64
8 bệnh 6 0.64
9 hiệu 6 0.64
10 thể 5 0.53
11 viêm 5 0.53
12 dụng 5 0.53
13 toàn 4 0.42
14 một 4 0.42
15 trà 4 0.42
16 thời 4 0.42
17 nay 4 0.42
18 phí 4 0.42
19 thuốc 4 0.42
20 của 4 0.42
21 đang 4 0.42